Telefoni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strelci, fshati Oslomej Kërçovë

 

Adresë

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Email

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekte